Obsługa emitentów

Obsługa emitentów obejmuje głównie dopuszczanie i wprowadzanie do obrotu giełdowego oraz notowanie papierów wartościowych na rynkach organizowanych i prowadzonych przez Grupę.

Rok 2010 GPW zakończyła liczbą 585 spółek notowanych na obu rynkach akcji. Łączna liczba 120 debiutów na obu rynkach (z uwzględnieniem 8 spółek, które przeniosły notowania z NewConnect) zapewniła GPW pod tym względem drugie miejsce w Europie, po London Stock Exchange. Po raz drugi w historii, GPW zajęła drugą pozycję wśród najważniejszych rynków Europy pod względem wartości debiutów w rocznym zestawieniu badania PricewaterhouseCoopers IPO Watch Europe. W okresie trzech lat od 2008 r. do 2010 r. GPW reprezentowała od 14,5% do 17,9% rocznych wartości debiutów giełdowych na rynkach objętych badaniem.

Rynek NewConnect odnotował w 2010 r. najlepszy rok pod względem liczby debiutów od czasu jego powstania
w 2007 r. i zajął pierwsze miejsce w Europie pod względem liczby debiutów wśród rynków regulowanych
i alternatywnych objętych raportem PriceWaterhouseCoopers IPO Watch Europe, przed londyńskim AIM.

Ponadto GPW obsługuje emitentów produktów strukturyzowanych i papierów dłużnych.