GPW Spółką publiczną

Zwieńczeniem blisko dwóch dekad rozwoju GPW była decyzja o upublicznieniu spółki i wprowadzeniu jej akcji do obrotu na własnym parkiecie. 9 listopada 2010 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - symbol polskich przemian gospodarczych po 1989 r. – dołączyła do grona notowanych na jej parkiecie spółek.

Na akcje zapisała się rekordowa liczba 323 tys. inwestorów indywidualnych. Wydarzenie to miało niezwykłą symbolikę – świadczyło o dojrzałości polskiego rynku kapitałowego, zaufaniu Polaków do idei upubliczniania przez giełdę oraz znakomitej ocenie GPW przez inwestorów.

Ofertę publiczną GPW poprzedziła seria blisko 60 spotkań przedstawicieli GPW z ok. 300 inwestorami instytucjonalnymi na trzech kontynentach. Spotkania zostały znakomicie wykorzystane do promocji polskiego rynku kapitałowego, wzmocniły renomę GPW zagranicą i utrwaliły jej postrzeganie jako instytucji międzynarodowej. Spotkania przełożyły się na zainteresowanie polską giełdą w środowisku zagranicznych instytucji finansowych, czego dowodem był popyt zgłoszony przez tę grupę 25-krotnie przewyższający podaż. Ze względu na symbolikę upublicznienia i bezprecedensowe zainteresowanie inwestorów, debiut GPW został nazwany „debiutem dwudziestolecia”.

O debiucie GPW powiedzieli:

Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów:

Dzisiaj jest dzień pełen symboli (...). Powstanie Giełdy było spełnieniem marzeń, tęsknot wielkiego ruchu ludzi. Giełda stała się w nowoczesnej Polsce symbolem wolności, ale także symbolem polskiej dumnej gospodarki. Giełda stała się także wyznacznikiem najwyższych standardów oraz symbolem z trudem rodzącego sie zaufania Polaków do wolnej gospodarki. Trzeźwo i ambitnie oceniamy przyszłość GPW  jako solidne i ważne centrum w tej części Europy.”

Aleksander Grad, Minister Skarbu Państwa: 

Prywatyzacja poprzez Giełdę, budowa siły rynków kapitałowych to konsekwentne budowanie siły Warszawy jako centrum finansowego w tej części Europy. Debiut GPW jest ogromnym sukcesem inwestorów i Giełdy, historycznym dniem i bardzo ważnym wydarzeniem dla naszych rynków kapitałowych.”  

Ludwik Sobolewski – Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: 

Chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego historycznego sukcesu – to była bezprecedensowa transakcja, która zakończyła się bezprecedensowo znakomicie. Praca nad IPO Giełdy była przyjemnością i wielką przygodą. Szkoda, że można to przeżyć tylko raz.”