Grupa kapitałowa GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie realizuje strategię w oparciu o Grupę spółek, które umożliwiają zintegrowany pionowo model świadczenia usług związanych z giełdowym obrotem instrumentami finansowymi oraz usług wspierających rozwój rynku kapitałowego.

Jednostką dominującą Grupy jest Giełda Papierów Wartościowych SA (GPW), która organizuje wtórny rynek obrotu instrumentami finansowymi w oparciu o rynki regulowane oraz alternatywne systemy obrotu. GPW oferuje szeroką gamę produktów i usług związanych z obrotem papierami udziałowymi, instrumentami pochodnymi i dłużnymi, produktami strukturyzowanymi, a także prowadzi sprzedaż danych rynkowych.

 

struttura_societaria_pl.jpg

Warszawska giełda jest centralną instytucją polskiego rynku kapitałowego oraz jedną z najlepiej rozpoznawalnych polskich instytucji finansowych na świecie.