Międzynarodowa pozycja GPW

Porównanie z giełdami europejskimi w 2010 r. wskazuje na zwiększenie przewagi GPW wobec innych giełd regionu, a niektóre parametry plasują GPW wśród liderów całej Europy.

Rok 2010 był wyjątkowy na rynku pierwotnym. Na głównym parkiecie GPW zadebiutowały 34 nowe firmy. Kulminacyjnym wydarzeniem w tej kategorii był debiut samej Giełdy Papierów Wartościowych, ze względu na rekordowe zainteresowanie zakupem akcji ze strony krajowych i zagranicznych inwestorów, nazwany „debiutem dwudziestolecia”.  Miarą siły polskiego rynku IPO w 2010 było także przeprowadzenie z sukcesem debiutów: PZU - z największą ofertą w historii polskiego rynku kapitałowego i spółki Tauron Polska Energia, które znalazły się wśród dziesięciu największych europejskich ofert zeszłego roku (tabela 2.).

Już od kilku lat warszawska giełda należy do czołówki giełd europejskich pod względem liczby debiutów. W 2007 r. weszło do obrotu 105 nowych spółek, w 2008 – 94. W roku 2009 zadebiutowało łącznie 39 nowych spółek i był to najlepszy wynik w Europie. W roku 2010 na rynkach prowadzonych przez GPW zadebiutowało łącznie 120 spółek: 34 – na Głównym Rynku GPW i 86 – na rynku NewConnect. Zarówno pod względem liczby debiutów, jak i wartości ofert, GPW zajęła w 2010 r. drugie miejsce w Europie według IPO Watch Europe opublikowanego przez PricewaterhouseCoopers. (Tabela 1.)

Tab.1 Europejski Rynek IPO w 2010 r.
Europejski Rynek IPO w 2010 r.
Giełda Liczba debiutów Wartość (mln €)
Grupa LSE 123 12 650
WSE 112 3 808
Luksemburg 37 797
NYSE Euronext 32 417
OMX 24 2 029
Deutsche Boerse 24 2 413
Oslo Bors 16 2 445
BME 12 1 562
SIX Swiss 4 417
Wiener Boerse 1 38

Źródło: PwC, IPO Watch Europe, raporty za 2010r.

Tab. 2. Zestawienie największych IPO w Europie w 2010r.
Lp.  Spółka  Wartość oferty (mln €)  Rynek 
1 Enel Green Power  2 264  Włochy i Hiszpania 
2 PZU  1 990  GPW 
3 Essar Energy PLC  1 485  Grupa LSE 
4 Gjensidige Forsikring  1 356  Oslo 
5 Amadeus  1 317  Grupa BME 
6 Pandora  1 227  OMX 
7 Tauron PE  1 026  GPW 
8 Vallar  822 Grupa LSE 
9 Kabel Deutschland Holding  660 Deutsche Boerse 
10 Brenntag  650 Deutsche Boerse 

Źródło: PricewaterhouseCoopers, IPO Watch Europe, raporty za I-IV kw. 2010 r.

Od kilku już lat GPW jest niekwestionowanym liderem wśród giełd Europy Środkowo- Wschodniej pod względem kapitalizacji spółek krajowych. Rosnąca kapitalizacja GPW jest coraz bardziej widoczna nie tylko w naszym regionie, ale również na tle innych rynków europejskich. (wykres 1.)

Tab. 3. GPW na tle innych rynków europejskich
Lp. Giełda  Kapitalizacja akcji krajowych
2010 (mld EUR)
Obrót akcjami
w 2010
(mln EUR, liczony
pojedynczo)
Łączna liczba spółek notowanych
na koniec 2010 
1 LSE 2 237 1 759 654 2 341
2 NYSE Euronext 2 184 1 572 254 1 135
3 Deutsche Börse 1 066 1 425 757 765
4 SIX Swiss Exchange 917 610 215 296
5 BME (Spanish Exchanges) 873 1 250 427 3 345
6 NASDAQ OMX Nordic 777 612 378 754
7 Borsa Italiana 436 811 938 332
8 Oslo Børs 220 217 202 239
9 GPW 142 59 693 585
10 Vienna Stock Exchange 94 36 815 110
11 Luxembourg Stock Exchange 75 163 289
12 Athens Exchange 50 34 754 280
13 Irish Stock Exchange 45 22 706 59
14 Prague Stock Exchange 32 15 391 27
15 Budapest Stock Exchange 21 20 004 52
16 Bucharest Stock Exchange 10 704 69
17 Ljubljana Stock Exchange 7 361 72
18 Bulgarian Stock Exchange 5 281 390
19 Bratislava Stock Exchange 3 230 165
Razem   9 194 8 452 935,73  

Na polach zacienionych dane dotyczące giełd regionu CEE (z wyjątkiem GPW)

Dane: FESE koniec grudnia 2010 r.

kapitalkizacja gpw

 

Zagraniczni emitenci na GPW

GPW dąży do wzmocnienia swojej pozycji jako regionalnego centrum finansowego w Warszawie, prowadząc bardzo aktywne działania promocyjne i marketingowe w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Podejmuje inicjatywy regulacyjno-infrastrukturalne umożliwiające spółkom z zagranicy pozyskiwanie kapitału poprzez warszawski parkiet.  Dzięki temu na koniec 2010 r. na rynkach prowadzonych przez Giełdę notowane były akcje 30 spółek zagranicznych, w tym 3 na alternatywnym rynku NewConnect. Łączna kapitalizacja tych spółek przekroczyła 254 mld zł.

GPW systematycznie tworzy i umacnia swoje przewagi konkurencyjne nad innymi giełdami z regionu takie jak: jakość realizowanych transakcji, płynność rynku, niezawodność systemu transakcyjnego oraz rozpoznawalność marki. Bardzo ważną rolę spełnia też otoczenie rynkowe, które chroni interesy inwestorów i ułatwia dostęp zagranicznym brokerom i inwestorom.

Tab. 6. Lista spółek zagranicznych notowanych na GPW
Lp. Spółka Kraj
pochodzenia 
Sektor Primary
exchange 
Główny Rynek GPW - Dual listing
1 ATLASEST (2004) Izrael Deweloperzy LSE
2 BMPAG (2004) Niemcy Finanse inne  Deutsche Börse 
3 CEDC (2006) USA Handel hurtowy NASDAQ
4 CEZ (2006) Czechy Energetyka  Prague SE
5 MOL (2004) Węgry Przemysł paliwowy Budapest SE
6 NEWWORLDR (2008) Czechy  Przemysł paliwowy LSE
7 OLYMPIC (2007) Estonia Hotele i restauracje NASDAQ OMX TALLINN
8 ORCOGROUP (2007) Luksemburg Deweloperzy NYSE EURONEXT PARIS
9 PEGAS (2006) Czechy Przemysł farmaceutyczny Prague SE
10 PLAZACNTR (2007) Izrael Deweloperzy LSE
11 SILVANO (2007) Estonia Handel detaliczny NASDAQ OMX TALLINN
12 SOBIESKI (2008) Francja Przemysł spożywczy NYSE EURONEXT PARIS
13 UNICREDIT (2007) Włochy Banki Borsa Italiana 
14 WARIMPEX (2007) Austria Deweloperzy Wiener Borse 
15 FORTUNA (2010)  Czechy Usługi inne Prague SE 
Główny Rynek GPW - Single listing
16 ACE (2007) Hiszpania  Przemysł motoryzacyjny GPW
17 ASBIS (2007) Cypr Informatyka GPW
18 ASSECOSLO (2006) Słowacja Informatyka GPW
19 ASTARTA (2006) Ukraina  Przemysł spożywczy  GPW
20 CINEMA CITY (2006) Izrael Media GPW
21 KERNEL (2007) Ukraina  Przemysł spożywczy GPW
22 KULCZYK OIL INV. (2010) Kanada Przemysł paliwowy GPW
23 REINHOLD (2007) Szwecja  Deweloperzy GPW
24 RONSON (2007) Izrael  Deweloperzy GPW
25 AGROTON (2010)  Ukraina Przemysł spożywczy GPW 
26 MILKILAND (2010)  Ukraina  Przemysł surowcowy GPW
27 SADOVAYA (2010)  Ukraina  Przemysł paliwowy  GPW
NewConnect - Dual listing
1 ICPD (2010)  Bułgaria Deweloperzy Bulgarian SE /
NewConnect
NewConnect - Single listing 
2 BGSENERGY (2009)  Czechy  Technologie NewConnect 
3 PHOTON (2008)  Czechy  Technologie NewConnect 

Na koniec roku 2010 na Głównym Rynku GPW pięciu emitentów pochodziło z bardzo ważnego i perspektywicznego rynku ukraińskiego. W ostatnim kwartale 2010 r. miały miejsce debiuty trzech ukraińskich firm: Agroton, Milkiland
i Sadovaya. To duże zainteresowanie emitentów z Ukrainy pozyskiwaniem kapitału poprzez warszawskie rynki akcji jest efektem działań własnych GPW (bezpośrednie spotkania), działań WSE IPO Partnerów oraz kilkuletnich już starań i działania przedstawicielstwa GPW w Kijowie.

Aby zapewnić spółkom ukraińskim jeszcze większą ekspozycję i rozpoznawalność wśród inwestorów, w maju
2011 r. GPW wprowadziła dla nich specjalny indeks.

Zdalni Członkowie GPW

Na koniec 2010 r. GPW mogła się pochwalić szeroką siecią zdalnych członków - 21 podmiotów z 11 krajów świata (Tabela 5.) oraz aż 27 IPO Partnerów z 13 krajów.

Zdalne członkostwo zagranicznych brokerów daje im dostęp do systemu GPW bez konieczności posiadania własnych jednostek organizacyjnych w Polsce lub korzystania z pośrednictwa lokalnych biur maklerskich. Wszystkie liczące się banki inwestycyjne świata w 2010 r. posiadały dostęp do GPW. Właśnie w tym roku status zdalnego członka uzyskały m.in. UBS, Nomura i Morgan Stanley. Liczba krajowych członków Giełdy pozostała niezmienna od 2009 r. i wyniosła 28 podmiotów.

Wzrost międzynarodowego znaczenia polskiego rynku kapitałowego przejawia się w aktywności największych banków inwestycyjnych w naszym kraju. W 2010 r. Credit Suisse Securities Ltd. stworzył w Polsce zespół analiz
i tradingu, w efekcie czego osiągnął 5,6% udział w sesyjnych obrotach akcjami. Takie instytucje jak UBS, Goldman Sachs, Morgan Stanley i J.P. Morgan zwiększyły zespoły odpowiadające za polski rynek.

Tab. 7. Zdalni Członkowie GPW
Zdalny Członek Kraj pochodzenia
Raiffeisen Centrobank AG Austria
IP Intercapital Markets AD  Bułgaria 
Renaissance Securities Cypr
Wood & Company Financial Services Cyrrus Czechy
Swedbank AS Estonia
Societe Generale SA  Francja
Dekabank Deutsche Girozentrale  UniCredit Bank AG Niemcy
Concorde Securities Ltd Węgry
FIO o.c.p.  Słowacja 
Neonet Securities AB  Szwecja
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd
JP Morgan Securities Ltd
Goldman Sachs International
HSBC BANK
Merrill Lynch International
Liquidnet Europe
UBS Ltd
Nomura International Plc
Morgan Stanley & Co International Plc
Wielka Brytania

Dane GPW.

WSE IPO Partnerzy

WSE IPO Partner to program Giełdy, który zadebiutował w połowie listopada 2006 r. i ma na celu pozyskiwanie podmiotów wspomagających GPW w działaniach akwizycyjnych i promocyjnych zagranicą. Warszawska giełda aktywnie realizuje koncepcję utworzenia w Warszawie ośrodka obrotu papierami udziałowymi, których emitentami są spółki zagraniczne, zwłaszcza z Europy Środkowo-Wschodniej.

Dzięki temu programowi GPW pozyskuje aktywne wsparcie ze strony lokalnych podmiotów działających na rynkach zagranicznych w zakresie działań promujących giełdę warszawską oraz działań mających na celu selekcję firm zainteresowanych pozyskaniem kapitału na jej parkiecie.

Tab. 8. WSE IPO Partnerzy
WSE IPO PARTNER Kraj
pochodzenia
Intercapital Securities Chorwacja
Wood &Company, Cyrrus Czechy
Swedbank Estonia
Renaissance Securities Cypr
Sillicon Hill Ventures
Wedbush Morgan Securities
USA
Silkroutefinancial Wielka Brytania
Belarusbank, Uniter,
Priorbank, Belinvestbank
Białoruś
Altera Finance, Sokrat Capital,
Pro-Consulting, Millenium Capital,
Concorde Capital, BG Capital,
Aval-Brok Limited, Avantazh Capital,
Art-Capital, ICU,
Ukraina
Guardian Trust Grecja
INFIN Financial Services Turcja
Glenic-M Rosja
Beiten Burkhardt Niemcy
AB Finasta Corporate Finance Litwa

Udział inwestorów zagranicznych w obrotach na GPW

Wszystkie działania GPW skupione na budowaniu międzynarodowej sieci partnerów biznesowych oraz umacnianiu marki GPW w kraju i zagranicą przełożyło się na wzrost zaangażowania zagranicznych inwestorów w obrotach.
W 2010 r. aż 47% obrotów akcjami na Głównym Rynku GPW było dziełem inwestorów zagranicznych. GPW odnotowała 11-procentowy wzrost udziału inwestorów zagranicznych realizujących zlecenia za pośrednictwem krajowych i zdalnych członków giełdy. Kwotowo byli oni odpowiedzialni za obroty o wartości ponad 96,6 mld zł,
co w porównaniu z 2009 r. (60,2 mld zł) stanowiło ponad 60-procentowy wzrost.

Tab. 6. Udział procentowy inwestorów w obrotach na rynkach GPW
Inwestorzy Instrumenty 2009 2010
Zagraniczni akcje GR 36 47
akcje NC 2 2
kontrakty 11 14
opcje 4 12
Indywidualni akcje GR 27 23
akcje NC 88 87
kontrakty 52 50
opcje 65 60
Instytucjonalni akcje GR 37 30
akcje NC 10 11
kontrakty 37 36
opcje 31 28

Źródło: GPW – badanie inwestorów 2010 r.