Strategia w praktyce

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie działa w warunkach ciągłej konkurencji, zarówno zagranicznych giełd, jak i innych instytucji finansowych oferujących różnorodne formy lokowania oszczędności. Skuteczna rywalizacja o emitentów, inwestorów i pośredników wymaga konkurencyjnej oferty dla każdej z tych grup klientów. Realizując w praktyce przyjętą strategię rozwoju, w roku 2010, podobnie jak w latach poprzednich, warszawska giełda prowadziła projekty i działania wzmacniające atrakcyjność rynku i budujące przewagę konkurencyjną
w Europie Środkowo-Wschodniej. Dotyczyły takich obszarów, jak poszerzenie oferty produktowej, organizacja obrotu, technologia, standardy relacji inwestorskich oraz społeczna odpowiedzialności notowanych spółek. Ostatecznym celem tych działań jest zawsze poprawa kluczowego parametru decydującego o konkurencyjności polskiego rynku dla spółek i inwestorów, czyli płynności obrotu.